مدیریت بحران پس از زلزله

اشتباه‌بزرگ ما در پلاسکو؛ اولویت ما امداد و نجات نبود آوار برداری بود

اشتباه‌بزرگ ما در پلاسکو؛ اولویت ما امداد و نجات نبود آوار برداری بود

ویرانی هولناک ساختمان ۵۴ساله در چندثانیه، درس‌های مهمی برای مجموعه امداد و نجات ایران دارد جامعه > شهری – در میزگردی که با موضوع فاجعه پلاسکو در کافه‌خبر برگزار شد، حاضران ضمن بررسی...

۲ اسفند، ۱۳۹۵ | بدون دیدگاه