دسته: مهندس علیرضا سعیدی

  • شرمگین از زود قضاوت کردن

    شرمگین از زود قضاوت کردن

    بعدالظهر ها شیرخشک و پوشک و شیشه شیر در سطح شهر توزیع می کردیم . کالاهایی که با انکه بسیار حیاتی بودند اما مشتریان خاص خود را داشتند و همگان بدنبال آن نبودند . قبل از غروب می رفتیم انبار دانشگاه آزاد کالاهای مورد نیازمون رو می گرفتیم و...

    ۲ اسفند، ۱۳۸۸ | بدون دیدگاه