دسته: فعالیتهای علمی

  • نصب بخاری چکه‌ای درمدارس ممنوع شد

    نصب بخاری چکه‌ای درمدارس ممنوع شد

    امروز در حالی خبر خوبی در خصوص بحث آتش سوزی مدارس به نقل از ایسنا بر روی سایت موج پیشرو قرار می گیرد که ما منتظر هستیم که بحث حذف حفاظ های ثابت نصب شده بر روی کلاسهای درس طبقه اول مدارس روستایی نیز به زودی در دستور کار مدیران...

    ۲ اسفند، ۱۳۸۸ | بدون دیدگاه