دسته: فعالیتهای علمی

  • تحلیل یک بحران بر اساس نظریه تعادل

    تحلیل یک بحران بر اساس نظریه تعادل

    این مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بحران ارائه گردیده و به صورت یک کارگاه آموزشی نیز برگزار شده است این مقاله در ماهنامه بین المللی راه و ساختمان ، سال هفتم، شماره ۵۹ به چاپ زسیده است خلاصه مقاله   حادثه آتش‌سوزی در مدارس ایران تاکنون چندین...

    ۲ اسفند، ۱۳۸۸ | بدون دیدگاه