دسته: فعالیتهای علمی

  • هزینه غفلت از ایمنی بر دوش کیست ؟

    هزینه غفلت از ایمنی بر دوش کیست ؟

     اعتماد ملی: معاون پیشگیری از حریق و حوادث سازمان آتش نشانی تهران با اشاره به بازدیدهای دوره ای از مدارس شهر تهران و ارائه دستورالعمل های ایمنی از مراجعه نکردن آموزش و پرورش برای پیگیری نواقص ایمنی مدارس اظهار تاسف کرد.

    ۲ اسفند، ۱۳۸۸ | بدون دیدگاه