دسته: اخبار

  • معرفی پژوهشکده مدیریت بحران

    معرفی پژوهشکده مدیریت بحران

    قطب علمی مدیریت خطرپذیری و بحران http://www.iiees.ac.ir/manager/manag.html به منظور توسعه دانش مدیریت خطرپذیری لرزه ای در کشور و انجام مطالعات منسجم تر در این رابطه، ‌پژوهشکده مدیریت خطر پذیری در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سال ۱۳۸۳ رسما راه اندازی شد. هدف از تاسیس این...

    ۲ اسفند، ۱۳۸۸ | بدون دیدگاه