دسته: مدیریت بحران

 • بیمارستانهای تهران در برابر زلزله چگونه عمل

  بیمارستانهای تهران در برابر زلزله چگونه عمل

  پس از زلزله تهران به کدامین بیمارستان مراجعه کنیم ؟ شاید این سئوال برای هر کدام از ما پیش آمده باشد ! بیمارستانی که بتواند بعد از وقوع زلزله تهران به ما خدمات بدهد کدام بیمارستان است ؟ چه خدماتی را میتوانیم از این بیمارستان بگیریم ؟ مسئولان خبرهای...

  ۲ اسفند، ۱۳۸۸ | بدون دیدگاه
 • زلزله مصنوعی در تهران

  زلزله مصنوعی در تهران

  در اخبار امده بود که مدیریت بحران شهر تهران قصد دارد تا با کمک گرفتن از پزوهشگاه بین المللی زلزله و شرکت اکتشافات نفتی با ایجاد زلزله مصنوعی به شناسایی گسلهای پنهان در شهر تهران بنماید . متاسفانه در خصوص نحوه اجرای چنین آزمایشی هیچگونه اطلاعاتی در اختیار مردم...

  ۲ اسفند، ۱۳۸۸ | بدون دیدگاه