دسته: فعالیتهای آموزشی

  • تعریف توانمند سازی جوامع محلی

    تعریف توانمند سازی جوامع محلی

    بحث توانمند سازی اغلب در پایانامه های کارشناسی ارشد و دکترا جایگاه ویژه ای برای خود دارد اما اگر بدنبال تعریفی دقیق از توانمند سازی باشید با حجمی انبوه از اطلاعات روبرو می شوید که همچون کلافی سر در گم شما را به هدفی مشخص رهنمون نمی سازد

    ۲ اسفند، ۱۳۸۸ | بدون دیدگاه