نتایج جستجو برای

  • گزارش سیل توچال ورامین – شهریور  ۱۳۹۴

    گزارش سیل توچال ورامین – شهریور ۱۳۹۴

    در تاریخ  ۱ / ۷ / ۱۳۹۴  و با هدف بررسی روند وقوع حادثه سیل و مستند سازی آن جهت به اشتراک گذاشتن تجربیاتی از این دست با دیگر مدیران بحران کشور ، تیمی به سرپرستی اینجانب علیرضا سعیدی و با همراهی مدیران بحران سازمان آبفای تهران ( آقایان...

    ۱۴ مهر، ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه