مدیریت بحران پس از زلزله

دکتر مهدی زارع ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی به شایعات گوش ندهید

دکتر مهدی زارع ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی به شایعات گوش ندهید

جناب دکتر زارع اززلزله شناسان برجسته کشور چندی قبل و در پی توفان ۱۱۹ کیلومتری که تهران را در نوردیده بود ازمرتبط نبودن بحث وقوع زلزله و توفان گفته بودند ،...

۹ شهریور، ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه