مدیریت بحران پس از زلزله

خاطرات زلزله ی ورزقان-سفر اول-روز دوم – قسمت دوم

خاطرات زلزله ی ورزقان-سفر اول-روز دوم – قسمت دوم

در حین بازدید از شهر ورزقان به میوه فروشی برخورد می کنیم که با روحیه مثال زدنی اول صبح میوه ها را از داخل مغازه آسیب دیده خود خارج کرده است...

۲۲ تیر، ۱۳۹۴ | بدون دیدگاه